NYA PERSPEKTIV

Medium

Blogg

Dagens kanalisering- Att kapa eteriska strängar

2022-08-11

                                    

 

I morse när jag gick min morgonpromenad så fick jag en stark och tydlig guidning och jag blev ombedd att dela med mig. Guidningen var på engelska (vilket är ovanligt för min del) så jag översätter. Texten nedan som är inom citattecken är från kanaliseringen, mina egna förklarande textavsnitt har inte citattecken runt sig.

Den första meningen löd:

“It is time to cut the chords to the inprints of past generations energies, fears and depressions.”

”Det är dags att klippa av bindningarna/strängarna till de präglingar ni har från tidigare generationers energier, rädslor och depressioner”.

(Förklaring: Chords avser här de emotionella och ibland fysiska strängar/trådar via vilka vår energikropp länkas samman med andra energikroppar-personer-minnen. Föreställ dig att det kan se ut som tunna spindeltrådar som går osynliga från dig till personer som bakåt i tiden haft stor negativ påverkan på dig, till traumatiska händelser, till föreställningar planterade av ditt sammanhang och dina familjemönster).

”Din själ, din kärna, har inte de bekymmer du just nu går och funderar på. Det är inte ditt. Det här har du präglats in på och du kan välja att klippa strängarna till det. Ni människor pratar om socialt nedärvda mönster, genetiskt ärvda förutsättningar och ja, det är väl gott och väl, men det här handlar inte det. Det här är präglingar på energinivå, fysiska strängar till något som inte är ditt, ert. Vi ser det hos de flesta av er! Ni går runt med trådar och strängar länkade generationer bakåt, till händelser timmar bakåt och till personer som ni upplevt skadat er eller som ni anser att ni står i skuld till, ni ser ut som sprattelgubbar eller flugor i spindelnät ibland och vissa av er lever inte ERT liv, ni sitter hårt knutna till mönster som pådyvlats er och de flesta av er har ingen aning om att det förhåller sig så eller att ni kan göra något åt det. Ge exempel när du skriver ner det här, tydliga, enkla exempel.”

Mina exempel:

Någon kan känna skam för pengar. Man pratar inte om pengar, man blir djupt obekväm om man pratar om hur mycket man tjänar eller vad något kostat. Man konstaterar att hemma pratades det aldrig om pengar och gjorde man så, var det med tydliga signaler om att det HÄR pratar vi aldrig om, inte med någon utanför familjen. Man får med sig en misstänksamhet, en otrygghet och en skam gentemot pengar som man inte ens tänker på.

Någon annan är oförmögen att be om hjälp. Trots att man brutit benet och är gipsad säger man ingenting, man tar sig med stor smärta runt i sitt hem, försöker göra allt själv och det finns inte i tankevärlden att man skulle ringa någon. Man kommer från ett hem där ingen någonsin bad om hjälp, man fick kanske förklaringar om att man inte ska vara i tacksamhetsskuld till någon, att inte visa svaghet, att bra karl reder sig själv. Och man vet inte var det kommer från, bara att det är djupt skamfyllt och obekvämt att be om hjälp.

Någon lyssnar inte på sin kropp, lägger märke till smärtor men negligerar de signaler kroppen ger. Lider, men det är skamfyllt att acceptera kroppslig smärta, känna den eller söka hjälp för den. I familjen har man fått lära sig att det inte viktigt, det låtsas man bort, liksom emotionell smärta. Det gör att smärtan får ta väldigt stor plats i medvetandet men att man är ”duktig” och härdar ut, genomlider. Vilket innebär att smärtan för större plats och utrymme i livet än om man faktiskt talat om den och att andra lägger märke till den smärta man är så skamfylld för att visa mycket mer än om man från början sökt hjälp för den.

Någon har skaffat sig en utbildning utan att ens reflektera över om man faktiskt ville jobba som läkare, lantbrukare, advokat, ystare, lärare- ” alla i vår släkt har jobbat med mejeri, generationer tillbaka”. Plötsligt en dag kanske någon frågar vad man ville bli när man blev stor och det kan med stor kraft komma till en att man ju ville bli revisor för man har alltid älskat siffror och så har man utan att ens reflektera över det blivit lärare eller lantbrukare- Det bara blev så. Kanske har man haft krämpor, gått med ett inre missnöje, inte varit tillfreds. Men man har inte reflekterat över det.

”Det är nu dags att klippa de här strängarna, ni behöver inte alltid veta om vilka strängar ni har eller till vad de är länkade- ni behöver bara ha den starka och tydliga intentionen att frigöra er från dem. Be oss om hjälp! Be oss att klippa de här strängarna och de strängar ni är medvetna om, dem benämner ni och uttalar. Be Ärkeängeln Mikael, Ärkeängeln Rfael eller de du känner att du vill be, be dina guider hjälpa dig att förmedla den helande och läkande kontakten och be gärna Quan Yin vara med och säg vad du vill ha hjälp med, till exempel specifikt”:

Exempel:

- Ärkeängeln Mikael, jag kallar på dig nu. Klipp energisträngarna till den här personens negativa inverkan på mig. Klipp trådarna till den osunda manlighetsnorm/kvinnlighetsnorm jag fått med mig. Klipp de strängar som länkas till energin jag bär på att jag inte duger, att jag ska vara glad och tacksam över andras uppmärksamhet även om jag inte vill ha den, klipp trådarna till de energier som gör att jag tror att jag värd något bara om någon annan ger mig bekräftelse.

Eller generellt: Jag ber om hjälp att klippa de emotionella energisträngar jag inte är medveten om men som påverkar mig och mitt liv negativt.

Quan Yin som nämns ovan är en uppstigen mästare som kommer med förlåtelse och i det här sammanhanget hjälper hon oss att förlåta den negativitet som kommit till oss via eteriska band.

Emotionella strängar, eller eteriska band (kärt barn har många namn) är något som alla har nytta av att känna till.

Du har band till andra och andra har det till dig. Du kan hjälpa dem att släppa de strängar som är kopplade till dig. Om du har avslutat en kärleksrelation med någon och den personen inte var delaktig i beslutet, då finns där eteriska band. När en persons bindning till dig baseras på rädsla, det kan vara en partner dom är rädd att du ska lämna honom eller henne, att någon tror att han eller hon inte kan vara lycklig utan dig – att du är källan till dennes lycka och livsglädje, då skapas emotionella strängar.

Det kan också vara människor som är bittra eller arga på dig, kanske har du satt en gräns gentemot någon som inte kan acceptera det. Banden fungerar lite som näringsdropp, när en person skapat en bindning till dig så drar den energi från dig via strängen. Du ser det förmodligen inte om du inte är intuitiv och klarseende, men du märker effekten av det. Du kan känna dig trött, dränerad, tom på energi. Som intuitiv varelse påverkas du och andras ilska som är länkad till dig via strängar kan orsaka smärtor, oro, nedstämdhet och ångest. Vi är energi och består av energi- tankar och starka känslor bär på mycket energi och den påverkar oss, tro inte annat.

När du hjälpt någon, eller haft en relation med någon där ilska eller bitterhet kan finnas eller där de anser att du är vägen till deras lycka- då är det dags att klippa banden. Det innebär inte alls att du bryter kontakten med personen i fråga, bara att du klipper de eteriska banden som kan ha negativ effekt på dig. Du avvisar inte personen eller stänger av den, du bara stänger av de delar av relationen som handlar om beroende, är dysfunktionell eller obehagliga. De kärleksfulla bindningarna finns kvar. Det är omöjligt att leva upp till någons orimliga beundran, t.ex, det skapar negativitet och tar energi. Det är heller inte rimligt att beundra någon så, så genom att kapa strängarna hjälper du dig själv och den andre.

Det kan handla om en släkting eller bekant som känner sig ensam och skulle önska att ni träffades oftare, men att det inte finns utrymme för det i ditt liv eller att du helt enkelt inte delar personens önskan. Då uppstår band av behov, kanske bitterhet och sorg över att du inte finns där som den skulle önska. Det kan handla om strängar till personer, relationer, beroenden, generationer, platser, trauman, kulturer, samfund eller grupper. Det kan handla om generationers nedärvda kulturer, trosföreställningar, skuldbeläggningar, trauman hos ett helt folk. Du kan läka och kapa banden till generationers förväntningar, till negativa löften du gav dig själv när du inte visste bättre, till löften du gett till andra men aldrig skulle givit.

Du kan kapa band du har till andra och du kan kapa band andra har till dig.

Om du jobbar med människor kan det vara en mycket god idé att kapa banden varje kväll, som en rutin. Om man arbetar med människor så har andra människor förväntningar på oss, blir kanske arga, känner sig missförstådda, förväxlar ens person med den myndighet man jobbar inom- listan kan göras lång.

Imorgon, den 12 augusti, eller snarare natten till imorgon, kl. 03.36 är det fullmåne. Det är ett utmärkt tillfälle att ägna dagen idag och morgondagen åt att klippa negativa eteriska band.

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)