NYA PERSPEKTIV

Medium

Mina tjänster

 

Medial vägledning   45 min.             Pris 750:- 

En medial vägledning är just en vägledning, inte någon absolut sanning. Jag öppnar kanalen så att dina guider och änglar kan kommunicera med dig. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En vägledning innebär att du får just hjälp på vägen, vilka möjligheter som finns framför dig, vilket som kan vara ditt nästa steg för att nå dit just du vill nå. Dina hjälpare utgår ifrån din situation just nu.

Vi har alla kraften och förmågan att styra vårt eget liv och vi kan skriva om vårt öde flera gånger genom de val vi gör och de vägar vi väljer. 

Jag förmedlar bara information som helar och hjälper dig på din egen väg.

 

Samtal               45 min                        Pris: 750:-

                           60 min                       Pris: 950:-

Livet går upp och ner. Olika händelser kan påverka hur vi mår och hur vi klarar av att hantera vardagen. Ibland kan vi behöva prata med någon som inte känner oss, som inte har några förutfattade meningar. Kanske är det ett specifikt problem man behöver hjälp att sortera ut, kanske en händelse som satt sig fast, eller så har man fastnat i sitt tankemönster och kommer inte vidare.

Genom samtalet får du insikt i och blir medveten om dina tankar, dina känslor och dina beteenden. Det är när du blir medveten du kan skapa förändring.

Välkommen att kontakta mig för tidsbokning! 

Om du behandlas för depression eller något annat psykiskt eller psykiatriskt tillstånd, behöver du först rådgöra med din behandlande läkare och terapeut. Ibland är det väldigt bra att kombinera annan behandling med samtal och ibland lämpar det sig inte alls, därför måste vi båda ta ansvar. Om jag upplever att du behöver annan hjälp än den jag kan ge dig, kommer jag informera dig om det.

 

Samtal/rådgivning hälsa och/eller matbeteenden     45 min Pris:  750:- 

                                                                                          60 min Pris: 950:-

Vid ett samtal kring hälsa kan det handla om ätbeteenden, att komma till skott med att börja träna, att förstå varför jag gör som jag gör, hur det kommer sig att jag "inte har någon karaktär" eller andra personlighetsdrag vi tenderar att sätta på oss själva. Våra ätbebeteenden och tankar kring mat, ätande och kropp kan ställa det ordentligt för oss. För många är mat och ätande kopplat till skuld, skam, ångest och kompensatoriska beteenden. OBS: Om du har aneroxi eller bulimi behöver du vända dig till specialistvård inom ätstörningsområdet.

 

Individuell bergsmeditation med personligt samtal   60 min     Pris:  950:-

Du guidas genom bergsmediationen och efter det samtalar vi kring din upplevelse. 

 

Personligt program, individuell anpassning 

 5 x 60 min          Pris: 4750:

 10x 60 min         Pris:  9500:-

 

I det personliga programmet anpassar vi innehållet helt och hållet efter dina individuella förutsättningar. Vi kan fokusera på personlig utveckling, på medial utveckling eller på en kombination av de båda.

Hur pratar du med dig själv? Vilka "sanningar" och föreställningar om dig själv lever du med? Vilka tankemönster återkommer? Vad har du sagt ja till som inte blev bra? Som blev bra? Vad ger dig energi och vad tar energi? Vad vill du för dig själv nu och framåt med din personliga utveckling, din andliga utveckling, kropp och hälsa, relationer, kärleksrelationer, vänner och bekanta, familj,  livskvalitet, intressen, jobb, studier, ekonomi, emotionell utveckling?

Första samtalet är 1,5 timme.

 

Husundersökning och ev. rening       

 ca 1,5 timme                            Pris 1700:-

Hembesök. I ditt hem kan du påverkas av såväl besök från andevärlden, energiavtryck, sk. platsminnen samt energier påverkade av er som lever tillsammans. När jag besöker er går jag igenom och känner av och beskriver de intryck jag får. Jag förmedlar all information. Jag vill inte ha någon information alls före mitt besök. Vid besöket böär max två personer delta och fastioghetsägaren om du är inneboende måste ge sitt samtycke. Priset ovan gäller i mitt närområde, annars tillkommer körtidsersättning samt milersättning. 

 

 

Jag är beteendevetare i botten och har arbetat med det kurativa och terapeutiska samtalet i många år, dels under tio år som behandlare inom socialtjänsten i arbetet med ungdomar och deras föräldrar och de senaste åren i mitt arbete som kurator och handledare inom skolan.

Healing 30 min.                                         Pris: 500:- 

Andlig healing ges via ditt energifält, det förekommer ingen beröring. Healingen ger under tystnad och man sitter under behandlingen.

 

Obs: bokat, uteblivet besök debiteras.