NYA PERSPEKTIV

Medium

Om mig

Jag har arbetat med människor under hela mitt yrkesliv och det är inte bara mitt jobb utan också mitt stora intresse! Det är en gåva och en förmån att få ta del av människors liv.

Jag upphör aldrig att förundras över människors styrka och förmåga att förändra sina liv! Våra beteenden; varför vi gör som vi gör, oavsett om vi vinner på det eller inte, fascinerar mig.

Sedan jag var helt liten har jag varit i kontakt med andevärlden. Jag kan inte säga när mitt intresse väcktes, det har helt enkelt alltid funnits med. Min första mediala utbildning gick jag 2003 hos Lasse Rydström. Därefter gick jag hos Iris Hall och Anders Åkesson. Så 2007 hamnade jag hos Terry Evans och jag valde att behålla honom och hans kursassistent Viktoria Kerttu som mina lärare under flera år.  Jag har fortsatt att utbilda mig och fördjupa mitt mediumskap som Angel medium hos Birkan Tore och som transmedium hos Camilla Elfving.

Jag är beteendevetare i botten och tog examen (fil. kand.) som behandlingspedagog  2002 och har arbetat i tio år inom socialtjänsten med såväl förebyggande arbete som med riktat behandlingsarbete, stöttande och kurativa samtal, familjesamtal, enskilda samtal, nätverksarbete och RePulse. Jag har vidareutbildat mig inom samtalsmetodik, handledning inom socialt arbete, våld i nära relationer, traumamedveten omsorg med flera utbildningar.  De senaste åren har jag arbetat som kurator inom skolan, där jag har min nuvarande anställning.  

 

Beteendevetare- Handledare- Medium

Beteendevetare - handledare

Utbildning i transmediumskap med Camilla Elfving 2016-17

Dipl. Angel medium av Birkan Tore

Dipl. Avancerad Angel medium av Birkan Tore

Husundersökning och rening - Birkan Tore

Personlig mentorsutbildning med fokus på mediumlärarskap - Birkan Tore

Intuition och personlig utveckling med Terry Evans

Dipl. medium av Terry Evans

Dipl. Bergsmeditationsledare av Terry Evans, Malou Thorman och Irene Wallin

Husundersökning och rening- Lasse Rydström 2013

Medial utbildning- Lasse Rydström 2003

Medial utbildning- Iris Hall 2003

 

 

Jag har F-skattsedel.

Momsregistreringsnummer SE710202492901

Bankgiro: 171-3668, Visa, Mastercard, betalning även via Swish.

 

 Bilden är tagen i Fanthyttan, hos Terry Evans Creative Experiences.