Medialt arbete

 

Medial vägledning

En medial vägledning är just en vägledning, inte någon absolut sanning. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En vägledning innebär att du får just hjälp på vägen, vilka möjligheter som finns framför dig, vilket som kan vara ditt nästa steg för att nå dit just du vill nå. Vi utgår ifrån din situation just nu.

Vi har alla kraften och förmågan att styra vårt eget liv och vi kan skriva om vårt öde flera gånger genom de val vi gör och de vägar vi väljer. 

Jag förmedlar bara information som helar och hjälper dig på din egen väg.

 

Medial vägledning ca  45 min.                                                       Pris: 500:- 

 

Betalning helst via bg eller Swish.

Den kortare tiden är utmärkt om det är en specifik fråga du vill ha vägledning kring.

Obs: bokat, uteblivet besök debiteras.

 

 

 

 

 

Medial undersökning av hus

Jag gör hembesök och känner av ditt hus. Det är inte alltid andebesök som stör, utan det kan vara energiminnen eller energi från er som bor i huset som ger väl så tydliga avtryck. Om det är så att det finns någon som behöver hjälp att gå vidare, så kommer mitt team i andevärlden att hjälpa dem till ljuset.

Det är viktigt att det inte är för många personer med vid mitt besök. Om det är alltför många energiavtryck så blir det lätt rörigt och svårare förr mig att jobba och läsa av.

Pris: 850:- för hembesök (minst en timme). Milersättning 20 kr/ mil tillkommer då det är över 10 km bilväg. Vid lång körtid tillkommer även viss timersättning.