Grupphandledning- professionell utveckling

 

Vill du och din arbetsgrupp få ny energi i arbetet? Är det svårt att hantera den dagliga stressen eller behålla arbetsglädjen? Eller vill ni upprätthålla ett gott klimat och hushålla med era egna och varandras resurser?

Har din personalgrupp stagnerat? Har gruppen konflikter? Inte samsyn? Strävar eller drar åt olika håll? Behöver ni hitta tillbaka till er styrka och era resurser som team?

Jag handleder såväl grupper som enskilda och fokus ligger på gruppens dynamik. Jag arbetar utifrån kognitiv teori och med ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att jag utgår ifrån det som är hälsofrämjande utifrån varje persons enskilda förutsättningar.

Kontakta mig för prisuppgift/ offert.